RSS

Prekognice

- z latinského prae – před, nejprve + cognitio – rozpoznávat, hledat
- medijní jev, který spočívá v tom, jak člověk vnímá události, jež se mají odehrát v blízké nebo vzdálenější budoucnosti
- osoba, která podléhá jevu, nemá v okamžiku vzniku jevu žádné informace, na jejichž podkladě by mohla budoucí stav věcí předpokládat

Comments are closed.