RSS

Posedlost

- ve středověku byla tzv. posedlost důkazem o přítomnosti démonů v člověku, kteří jej proti jeho vůli ovládali a nutili jej provozovat podivné, často až nechutné věci, dopouštět se rouhání (blasfemie) apod.
- posedlost měly způsobovat čarodějnice, které ji na danou osobu seslaly
- vypuzování démonů z těla posedlého se provádělo za pomocí exorcismu
- soubor jevů doprovázejících pobyt ducha nebo skupiny duchů delší dobu na jednom místě, během níž dochází ke spontánním duchovním manifestacím (nejčastěji fyzikálním), které někdy překážejí normálnímu způsobu života lidí
- v závislosti na povaze a intenci manifestujících se bytostí má jev formu mírnou nebo agresivní
- končí samovolně nebo v důsledku intervence médií či vyšších duchů
- viz poltergeist
- postižení jsou přesvědčeni, že je ovládají cizí duchovní entity (zemřelí, démoni a podobně)
- průvodním jevem těchto stavů jsou různé paranormální fenomény jako telepatie, jasnovidnost nebo prekognice, někdy také psychokinetické fenomény (levitace). Posedlá osoba vidí obličeje, slyší cizí hlasy a je přesvědčena, že ji pronásledují démoni


- základním rysem, kterým se stav posedlosti liší od schizofrenie, je jeho přechodnost. Schizofrenik se sice může chovat v běžných každodenních situacích …. naprosto normálně, jakmile se jej však dotkne něco osobního, reaguje v kteroukoli denní či noční dobu stále znovu stejným způsobem ve smyslu svých bludných přestav, obav a agresí. Naproti tomu osoba trpící posedlostí nepodléhá v době mezi jednotlivými záchvaty – což může být i řada dnů nebo dokonce týdnů – žádnému abnormálnímu systému scestných představ a disponuje prakticky vyrovnanou psychikou
Formy posedlosti:
- mentální osobnosti zesnulých, které se nedokáží odpoutat od místa svého dosavadního působení, a tak se ubytují v podnájmu u (obvykle psychicky labilních) žijících lidí
- entity, jež nejsou lidského původu, ty se zpravidla snaží své hostitele týrat a psychicky nebo fyzicky zničit. Někteří teologové označují tyto bytosti za démony, nedokáží však prostým lidem vysvětlit jejich podstatu
- posedlost může mít nejrůznější negativní účinky. Způsobuje například tělesné obtíže – vysílení, křeče, nespavost, alergie, vysoký krevní tlak a další. Vedle toho se mohou projevovat psychická poškození jako slabost myšlení, deprese, duševní nemoci. – vyvíjejí se též emocionální poruchy: nedefinovatelné obavy, fobie, extrémní náladovost, myšlenky na sebevraždu, sklon ke kriminalitě. Dalšími častými symptomy jsou nutkavá přání a sexuální problémy
- zásadně lze rozlišovat chtěnou a vnucenou posedlost. K posledně jmenovanému obsazení dochází vždy ve chvílích, kdy postižená osoba není plně při vědomí: například během bezvědomí při nehodě nebo úrazu, v drogovém opojení či v anestetizovaném stavu

Comments are closed.