RSS

Pokání

- úsilí, které vynakládá duch potrestaný za chyby v tělesném životě
- v podobě morálního utrpení probíhá ve stavu bloudění, ve formě fyzického utrpení – za života v těle
- problémy v materiálním životě jsou mnohdy zároveň zkouškami i tresty za činy z minulosti
- viz bloudění, zkouška

Comments are closed.