RSS

Planšeta

- pomůcka užívaná ve spiritismu
- jedná se o destičku na kolečkách, s otvorem uprostřed, obdobnou té, jíž je používáno u tabulky ouija
- do otvoru v destičce se zasune tužka a médium položí na planšetu prst. Ta se pak díky neuvědomělým svalovým stahům pohybuje a tužka ve středu tabulky zanechává stopy na podložce
- planšety je užíváno především k automatickému psaní

Comments are closed.