RSS

Perispirit

- z řeckého peri – kolem + spiritus – duch
- termín užívaný ve spiritismu pro označení substance, jejíž pomocí se uskutečňují materializace duchů během seancí
- jeho autorem je francouzský pedagog, spisovatel a spiritista Allan Kardec (vlastním jménem Hippolyte Léon Denizard Rivail)
- viz duchovní tělo

Comments are closed.