RSS

Parapsychologie

- z řeckého para – při + psyche – duše + logos – rozum
- synonymum metapsychiky, které definoval Ernest Boiraca
- označujeme jím vědecký výzkum nadsmyslových schopností, jimiž jsou nadáni někteří lidé
- jde především o jasnozřivost, čtení myšlenek, mediumismus a pohybování předměty (levitace)
- parapsychologické výzkumy trvají řadu let, ale zatím stále ještě nebylo dosaženo žádného konkrétního výsledku
- tyto jevy momentálně nelze ani zcela přesvědčivě vyvrátit nebo považovat za pouhý podvod, ale ani je dokázat a odhalit mechanismy, na jejichž základě fungují

Comments are closed.