RSS

Paralelní světy

- teorie o existenci paralelních světů, jsou známy již z dávné minulosti. Jde o světy nacházející se v jiných dimenzích (prostoru i čase), které za normálních okolností nevidíme, ale za určitých podmínek do nich lze proniknout, nebo se mohou bytosti v nich žijící dostat do dimenze naší
- paralelní svět tedy existuje nezávisle na našem světě, ale v jistém smyslu je s ním kompatibilní. Např. nadpřirozené bytosti známé z pohádek a mýtů mohou podle této teorie být právě obyvateli nějakého paralelního světa

Comments are closed.