RSS

Parakinéze

- z řeckého para – při, vedle + kinesis – pohyb
- pohybování předmětu pomocí končetin s využitím zmnohonásobné telekinetické energie duchovního těla

Leave a Reply

You must enable javascript to see captcha here!
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 14 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: