RSS

Okultismus

- výraz pocházející z latinského occultus – skrytý
- jde vlastně o synonymum termínu esoterika
- poprvé jej použil Agrippa ve své knize Skryté vědění (De Occulta philsophia)
- do západní esoteriky se rozšířil díky Eliphasi Lévimu

Comments are closed.