RSS

Monoideismus

- z řeckého monus – jediný + idea – představa
- stav ducha nebo média projevující se soustředěním pozornosti na jediném předmětu nebo činnosti, při celkovém odtržení se od skutečnosti
- někdy doprovází trans

Comments are closed.