RSS

Metapsychika

- z řeckého meta – za + psychikos – týkající se duše
- věda zabývající se zkoumáním fyzikálních nebo psychologických jevů, jejichž původci jsou inteligentní síly, nebo neznámé vlastnosti ducha – definice Charlese Richeta
- viz parapsychologie, psychotronika

Comments are closed.