RSS

Médium

- z latinského medium – prostředník
- médiem nazýváme člověka, který je schopen během změněného stavu vědomí (transu) navázat kontakt s astrálními bytostmi nebo duchy zemřelých, bytost obdařená medijností, která je prostředníkem mezi sférou materiální a nehmotnou sférou všehomíru
- média jsou nejčastěji využívána během spiritistických seancí, kdy vyvolávaný duch hovoří přímo ústy média k ostatním účastníkům seance
- někdy také předává písemné vzkazy a ve vyjímečných případech je médium schopno také materializace
- v závislosti na stupni vývoje medijnosti je schopno vyvolávat nebo podporovat určité jevy inteligentního nebo čistě fyzikálního charakteru
- charakteristickým rysem zprostředkovávajících médií, zvláště v kontaktech s duchy, by měl být určitý morální postoj a životní styl vhodný k uskutečňovaným činnostem

Comments are closed.