RSS

Medijnost

- z latinského medialis – zprostředkovávající
- soubor vlastností duchovního těla živých bytostí umožňujících navazování a udržování kontaktů s obyvateli nehmotné sféry a také vykonávání činností namířených na materiální předměty za využití fluidů a emitované energie skrze duchovní tělo
- jinak: senzitivnost

Comments are closed.