RSS

Materializace

- z latinského materialis – materiální
- výraz znamená totéž co zhmotnění
- fyzikální jev ve kterém duch sbírá částečky materie z prostředí nebo materiálního těla média a umožní vznik viditelného přízraku (zjevení), kterého se lze dotýkat (zřídka)
- dochází k ní záměrně během experimentů a také samovolně za spoluúčasti přirozených médií
- materializace je jev, který můžeme ve výjimečných případech pozorovat během spiritistických seancí, kdy je médium schopno zhmotnit za pomoci tzv. ektoplasmy předměty nebo duchy zemřelých do fyzické podoby
- tyto materializace byly často dokládány i fotografiemi, z nichž však převážná část byla odhalena jako falza
- k materializacím duchů však může docházet i spontánně. Jev, který v takovém případě pozorujeme je označován jako přízrak nebo strašidlo
- tento jev má obyčejně přímou souvislost s místem, kde k němu dochází. Tak se např. objevují duchové zemřelých na místě své smrti nebo na místě, které si za života oblíbili
- bývá vysvětlován jakousi pamětí místa, které je schopno zaznamenat děje a jejich odrazy pak promítat jako film na plátno
- v magii nazýváme materializaci zhmotnění ducha (démona) během evokace

Comments are closed.