RSS

Manifestace

- jev, který signalizuje přítomnost duchů a jejich snahu o spojení způsobem, jež lze zaznamenat pomocí smyslů materiálního těla, v závislosti na okolnostech je vnímán současně médii a nebo osobami medijně neprobuzenými
- vzhledem k charakteru se odlišují manifestace: utajené (duch skrytě působí pouze na mysl), zjevné (lze je vnímat pomocí smyslů), fyzikální (materiálního charakteru – hluky, pohyby předmětů apod.), inteligentní (obsahující nějakou myšlenku), spontánní (nezávislé na vůli pozorovatele, bez předchozího vyvolání ducha), provokované (na přání pozorovatele, předchází mu vyvolání), přízraky (duch se stává viditelný pro pozorovatele)

Comments are closed.