RSS

Levitace

- z latinského levitas – lehkost, vzdušnost
- medijní jev spočívající v zdánlivě samovolném vznášení se předmětů z neživé hmoty nebo živých bytostí ve vzduchu
- ve skutečnosti je vyvolána působením duchů nebo je projevem jedné z funkcí duchovního těla média

Comments are closed.