RSS

Lemurové

- v antickém Římě byli tímto názvem původně označováni bohové zemřelých
- v pozdější době se tohoto pojmenování začalo užívat pro duchy zemřelých, kteří vedli špatný život a po smrti bloudí světem, aby škodili živým
- v květnu byly pořádány slavnosti na jejich počest, nazývané lemuralie. Zavedl je údajně Romulus, aby utěšil duši svého bratra Rema, kterého dal zavraždit. Slavnosti trvaly tři dny a tři noci, během nichž byly zavřeny chrámy a bylo zakázáno uzavírat sňatky
- lemury měl zahánět dým, proto se na hrobech často pálily fazole
- také je odrazovaly určité magické formulky a zvuk provázející bubnování

Comments are closed.