RSS

Korespondence křížová

- medijní jev spočívající v předávání prostřednictvím různých médií (která mohou být na různých i někdy velmi vzdálených místech) sobě odpovídajících komunikátů
- způsoby předání mohou být rovněž rozmanité: skrze média mluvící, píšící, vyvolávající efekt přímého psaní apod.
- každý komunikát obsahuje zdánlivě se sebou nesouvisející věty, které dávají smysl teprve po spojení všech částí
- jinak: korespondence složená

Comments are closed.