RSS

Komunikát spiritistický

- produkt inteligentní manifestace ducha mající za cíl výměnu myšlenek mezi ním a člověkem, k němuž se obrací
- rozlišujeme komunikát frivolní (bezvýznamné), hrubiánský (obsah a slovník je v rozporu s dobrými mravy), důležitý (frivolnost vyloučena bez ohledu na téma), vzdělávací (s vědeckým, filozofickým, moralistickým apod. obsahem)

Comments are closed.