RSS

Inkarnace

- z latinského incarnatio – vtělení
- termín znamenající vejít do těla, proces, při němž se duch spojuje se speciálně pro něho vytvořeným materiálním tělem
- inkarnace je totéž co vtělení
- používá se pro označení doby pobytu duše v jedné tělesné schránce, např. ve smyslu současné vtělení dávného tibetského mnicha
- začíná v okamžiku vzniku zygoty a končí celkovým spojením v průběhu porodu

Comments are closed.