RSS

Ideoplasie

- z řeckého idea – představa + plastos – uspořádaný
- jev, při němž dochází k vylučování ektoplazmy nebo určitých forem záření aury duchovního těla, jež tvoří podstatu ideoplastie
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Comments are closed.