RSS

Ideoplastie

- z řeckého idea – představa + plastos – uspořádaný
- jev, při němž dochází k materializaci ideje vzniklé v mysli média nebo ducha, v podobě ektoplazmatické symbolické představy nebo konkrétního předmětu
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Comments are closed.