RSS

Glosolalie

- výraz pocházející z řeckých slov glossa = jazyk a lalein = mluvit
- nazýváme tak schopnost hovořit změněným hlasem či neznámým jazykem, která se objevuje zejména během extatických stavů (transu), jev předávání ústních zpráv v jazycích médiu před transem neznámých
- v magii je tento projev považován za věštecký
- v katolickém pojetí je však v určitých případech přisuzován nečistým silám, které mluvčího posedly a jeho ústy promlouvají, k takovýmto projevům docházelo poměrně často během provádění exorcismu
- v novějších dobách pak tento fenomén nacházíme u médií během spiritistických seancích
- viz xenoglosie

Comments are closed.