RSS

Fotografie transcendentální

- z latinského transcendens – překračující
- medijní jev spočívající v proměně v rámci citlivých fotografických papírů
- výsledkem je získání, na negativu nebo pozitivu, obrazu manifestujícího se ducha,
eventuálně nějakého figurálního, literárního či symbolického obrazu, který vyvolal
- v případě fotografování lidí nebo zvířat za účelem získání transcendentální fotografie duch
objevující se později na pozitivu není viditelný ani v prostředí na negativu

Comments are closed.