RSS

Fluidum

- z latinského slova fluidus – tekutý, kapalný
- dohodnuté pojmenování jemné materie vyplňující všechsvět, člověkem nevnímané
- základní nositel energie během medijních jevů
- jeden z prvků struktury duchovních těl
- ve fyzice byla tímto termínem označována neviditelná a nehmotná látka. Přibližně ve
stejném významu jej používá také esoterika
- fluidum je tedy cosi jako neviditelná energie, obklopující vše živé i neživé

Comments are closed.