RSS

Evokace

- z latinského evocatio – vyvolávání
- výraz, jímž se v rituální magii označuje vyvolávání ducha, elementární bytosti nebo boha, výzva určená přítomným duchům v době seance
- v prvních letech existence spiritismu měla formu jemného provolání
- nyní ji nahradila invokace a komentář na téma přírody a cílů setkání
- během evokace stojí mág obvykle v ochranném kruhu, do nějž nemohou proniknout žádné zlé síly, a modlitbami, zaříkáváním a rituálními gesty vyvolává ducha do magického trojúhelníku, který se nalézá mimo kruh
- evokace se též označuje jako zaříkávání

Comments are closed.