RSS

Emancipace duše

- stav charakteristický pro život člověka, v jehož průběhu se duše osvobozuje do materiálních pout, osvobozující se některé schopnosti duchovního těla, což ji umožňuje snadnější komunikaci s bytostmi z nehmotné sféry
- probíhá hlavně během spánku, v extatických a somnambulických stavech
ESP
- z anglického extrasensory perception – mimosmyslové vnímání

Comments are closed.