RSS

Elementární duchové (undiny)

- označení pro duše zemřelých, kteří vedli špatný život a nemohou se navrátit k Bohu
- zatímco duchové dobrých lidí putují po smrti zpět k Bohu nebo se připravují na znovuzrození, duchové zlých lidí setrvávají jistou dobu v jakémsi mezisvětě, než nadobro zmizí
- tito duchové často vystupují v pověstech a legendách jako strašidla, která se za určitých podmínek zjevují živým lidem

Comments are closed.