RSS

Ektoplasma

- z řeckého ektos – vně + plasma – výtvor
- substance nejasného původu a složení, jíž vylučují některá média během spiritistických seancí
- obvykle vychází z úst média
- ektoplazmu se podařilo několikrát zachytit na fotografiích
- dosud však nebylo jednoznačně prokázáno, že skutečně existuje a nejde jen o podvod či trik
- materiální substance vycházející z těla média tvořená buď částečkami okolního prostředí v průběhu jevu materializace, amorfní, nebo polymorfní
- výtvor velmi jemný, netrvalý, je nositel energie
- při dotyku – v závislosti na stupni materializace – jemná, měkká, poněkud lepkavá
- když se výtvor rozptyluje, všechny částečky, které duch shromáždil, se vracejí do zdroje
- z ektoplazmy vznikají části materiálních těl nebo kompletní přízraky žijících bytostí, ektoplazmatické zvedáky a předměty z neživé hmoty
- ektoplazmatické shluky, které vznikají v rámci fyzikálních experimentů, jsou schopny zvednout dokonce i několik desítek kilogramů těžké předměty
- jinak: teleplazma

Comments are closed.