RSS

Dušičky

- památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky (latinsky – commemoratione omnium fidelium defunctorum)
- připadá na 2.listopadu (slaví se den po slavnosti Všech svatých 1.listopadu), je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé
- památka se slaví od 10.století, v Česku bývá dodnes zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob
- modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie
- památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo (zemřel 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13.století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v tento den tři mše za zemřelé, tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev
- anglikánská církev slavení této památky zrušila, avšak někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit

Comments are closed.