RSS

Duše ve filozofii

- filozofické směry, které připouštějí existenci duše, často rozlišují duši (člověka) od jeho ducha
- duše je pak považována za jakýsi životní princip a přisuzuje se všem živým jsoucnům, tj. rostlinám i zvířatům, ač v rozličné kvalitě či stupni (vegetativní duše, animální duše). Duch (spiritus) pak má být podstatou svobodné vůle a abstraktního poznání

Comments are closed.