RSS

Duše

- je v pojetí mnoha filozofických a náboženských systémů duchovní podstatou, která je vlastní živým bytostem. Tyto systémy považují většinou duši za nesmrtelnou, často nehmotnou
- nehmotný princip, zdroj energie, ohnisko smyslů, idejí, pocitů a myšlenek
- žije výhradně ve formě duchovního těla, s jehož pomocí řeší své vztahy s okolím
- je nesmrtelná, individuální, má neopakovatelnou osobnost a stanovený stupeň vývoje

Comments are closed.