RSS

Duch rodinný

- duch, který je spojen s nějakou osobou nebo rodinou, přebývající stále poblíž
- nejčastěji pečuje o toho, kdo ho zajímá
- někdy signalizuje svoji přítomnost fyzickým nebo mentálním způsobem
- v komplikovaných případech vyvíjí negativní vliv na osoby, v jejichž blízkosti pobývá – tehdy dochází k ingerenci opatrovnických duchů

Comments are closed.