RSS

Desinkarnace

- z latinského dis – roz- + incarnatio – vtělení
- jev, při němž duch opouští hmotné tělo v okamžiku smrti
- moment započetí, doba trvání a vlastnosti jejího průběhu (bolestivost, vědomí existence jevu apod.) závisí na stupni připoutání ducha k hmotě
- je opakem inkarnace

Comments are closed.