RSS

Démon

- z řeckého daimon – duch, nadpřirozená moc
- populární pojmenování padlého anděla, bytosti, která reprezentuje zlo a je jejím zosobněním
- jinak ďábel, satan, duch temnoty
- ve starověku označení ducha obecně, bez negativního významu
- v klasifikaci Allana Kardeca pojmenování odpovídá duchům poslední třídy třetího řádu, za předpokladu ideje, že tyto bytosti jsou zlé věčně

Comments are closed.