RSS

Dematerializace

- z latinského de – po + materia – materie
- fyzikální jev, při kterém dochází k rozkladu prvků přízraku nebo nemohoucího těla
- tyto prvky mohou být využity k další transformaci (např. v případě aportu), eventuálně mohou být vráceny médiu nebo jinému prostředí, z něhož byly duchem vzaty
- opak materializace

Comments are closed.