RSS

Bludičky

- podle slovanské mytologie jde o duše nekřtěňátek (tzn. dětí zemřelých bez svátosti křtu), zjevující se v podobě malých světélek a to zejména na hřbitovech nebo v okolí bažin
- pověsti o nich jsou rozšířené na celém území Čech a Moravy
- bludičky nejsou ani jednoznačně dobré, ani zlé
- někdy se k lidem projevují přátelsky a pomáhají jim vyjít z močálu na pevnou zem, jindy je naopak do močálů zavádějí
- vznik tohoto jevu světélkování není dosud uspokojivě objasněn, někteří soudí, že jde o projevy atmosférické elektřiny, jiné teorie tvrdí, že jde o světélkující pařezy nebo svítící hmyz světlušky

Comments are closed.