RSS

Bilokace

- z latinského bis – dvakrát + locatio – umístění
- jev spočívající v tom, že se tatáž osoba zdánlivě nachází na dvou různých místech
- jeho podstatou je vyslání a materializace duchovního těla média
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Comments are closed.