RSS

Bardo thedol

- proslulá tibetská kniha mrtvých, která je esoterně vzato, jakýmsi průvodcem zemřelému pro prvních čtyřicet dnů jeho posmrtného života, kdy se setkává s různými jevy
- předčítač seděl u hlavy mrtvého a seznamoval ho s obsahem této knihy o Bardo, tj. posmrtném životě
- kniha podává pokyny, jak si má mrtvý počínat, když prochází stavem Bardo, což je mezistupeň mezi smrtí a znovuvtělením představující určitou, svým způsobem riskantní fázi posmrtného života, neboť nebožtík, než se znovu vtělí, je vystaven útokům démonů
- okultisté se však právem domnívají, že obsah knihy má také esoterní smysl: že totiž poučuje, jak se vyrovnat s démonií vlastního nevědomí vůbec. Proto byli touto knihou zaujati psychoanalytikové (C. G. Jung)
- mezistav mezi smrtí a novým zrozením, bardo, trvá 49 dnů. Text této knihy se dělí na tři části: 1) čikhai bardo – popisuje to, co se děje s člověkem v okamžiku smrti 2) čenjid bardo – se zabývá zvláštním stavem karmických iluzí, který začíná po biologické smrti 3) sidpa bardo – popisuje pudová hnutí jedince k novému zrodu a prenatální události
- rozhodujícím okamžikem je umírání, neboť po skutečné smrti se již vynořují iluze, vize jsou stále hroznější a zářící světlo se stává stále matnější

Comments are closed.