RSS

Autoskopie

- z řeckého autos – sám, vlastní + skopeo – prohlížím si
- jev, kdy médium vycítí stav vlastního organismu někdy s velkou přesností
- druh jasnovidectví
- projev jedné z funkcí duchovního těla
- jinak: autofanie

Comments are closed.