RSS

Automatická kresba, automatické psaní – Autofanie

- z řeckého autos – sám, vlastní + phanos – průzračný
- metoda používaná v psychotronice
- jedná se o způsob napojení senzibilních jedinců, jakýsi intuitivní pohyb kreslící ruky
- ze spiritismu je také známo automatické psaní, kdy se médium ve změněném stavu vědomí napojí na duši zemřelého, která mu diktuje a vede ruku při psaní
- pomocí automatického psaní se údajně hlásí ze záhrobí i umělci, spisovatelé či hudebníci, kteří prostřednictvím média pokračují ve své práci
- jsou známy i případy, kdy lidé s minimálním vzděláním dokázali metodou automatického psaní stvořit díla, která byla stylem i obsahem pozoruhodně podobná dílům zemřelých umělců včetně správného používání gramatiky, kterou za normálního stavu vědomí neovládali

Comments are closed.