RSS

Auroskopie

- z latinského aura – lehký jas + z řeckého skopeo – prohlížím si
- jev vnímání aury ve stavu transu nebo medijního podnícení
- projev jedné z funkcí duchovního těla

Comments are closed.