RSS

Astrální tělo

- astrální tělo je tvořené jemněhmotnými elementy, jež duše potřebuje pro vstup do hruběhmotného těla
- mnoho magických cvičení si klade za cíl využívání astrálního těla k získávání poznatků z astrálu a používat je pak i v rovině materiální
- cestu astrálního těla mimo materiální rovinu nazýváme astrální putování

Comments are closed.