RSS

Astrální obraz

- astrální obrazy jsou spatřovány především ve spánku, během somnambulních stavů nebo v extázi
- není doprovázen zvukovými vjemy, pouze výjimečně jsou snímány zvuky, připomínající vzdálenou ozvěnu
- chová se jako zrcadlový obraz a je vnímán pouze jedinou osobou
- vidí-li obraz více lidí a promlouvá-li k nim, jde o projev elementálních bytostí
- astrální obrazy je nutno vyvolávat, podobně jako fotografie, ale za vývojku v tomto případě slouží životní fluida lidí nebo zvířat, event. z médií při spiritistické seanci
- na rozdíl od fotografie se jedná o jev dočasný, ale lze jej fotograficky zachytit

Comments are closed.