RSS

Astrální bytosti

- všechny astrální útvary lze chápat jako bytosti, protože jsou nadány pohybem, určitými sklony a určitou mírou inteligence
- jsou vlastně jakýmisi předobrazy všech forem života na této Zemi a současně z života těchto forem vznikají
- tak např. každé psychické hnutí, ať už je to myšlenka, či pocit, vytváří astrální útvar, tj. astrální bytost, která žije ve vazbě na svého tvůrce a současně ve vazbě na svého tvůrce a současně ve vazbě na afinní astrální útvary a nezaniká ani po jeho smrti
- vyvolávání astrálních bytostí bylo velmi časté u okultistů 19. a 20. století
- při těchto evokacích se viditelně projevovaly jako různé bizardní tvary, které nebylo možné přesně popsat ani k ničemu konkrétnímu připodobnit
- podle některých teorií je jejich zhmotnění úzce vázáno na ektoplazmu
- staří pohané některé astrální bytosti personifikovali a uctívali
- předpokládá se, že lidé v dávných dobách měli schopnost přímého vidění astrálu (tzv. třetí oko) a proto se jim příroda jevila jako soustava živých bytostí
- z těchto dob pochází např. víra v bludičky, ohnivé muže, víly apod. Zachovaly se nám však již jen jako termíny bez konkrétního obsahu

Comments are closed.