RSS

Astrosom

- z řeckého astron – hvězda + soma – tělo
- duchovní tělo

Comments are closed.