RSS

Antroposofie

- z řeckého anthropos – člověk, sophia – moudrost, znamená tedy lidskou moudrost
- poprvé byl použit již počátkem 18. století v knize Zázračná antroposofie (Thomas Vaughan – Antroposophica magica)
- antroposofie vznikla v roce 1913, kdy se oddělila od teozofie
- v současné době se však tohoto pojmu užívá prakticky výhradně ve spojení s učením Rudolfa Steinera
- Rudolf Steiner (1861-1925) byl původně německým generálním tajemníkem teozofické společnosti, protože ale nesouhlasil s tím, jakým směrem se společnost vyvíjela, společně s většinou německých členů se od ní oddělil a založil vlastní Antroposofickou společnost
- k základním kamenům antroposofie patří víra v reinkarnaci, v existenci duchovního světa, odkud přichází lidské já, které se v našem materiálním světě vtělí


- antroposofové argumentují zkušenosti lidí, kteří přežili klinickou smrt. V zážitcích těchto osob se vyskytují určité shodné fenomény jako např. cesta světelným tunelem, prožití celého života ve velkém zrychlení, radost, uvolnění, shlížení na své fyzické tělo shůry apod.
- tuto pouť během klinické smrti Steiner připodobňuje ke spánku, během něhož se od fyzického a éterického těla odděluje tělo astrální. Éterické tělo, které je chápáno jako určitý druh energie, se pak od fyzického odděluje až v okamžiku biologické smrti jedince
- znovuzrozením v další inkarnaci pak člověk získává možnost vyššího duchovního vývoje
- podle antroposofů je člověk trojjedinou bytostí – fyzickou, duchovní a duševní. Naše smysly dovedou obsáhnout jen fyzickou podstatu člověka, která je ovlivňována stejnými zákonitostmi jako rostliny, zvířata a minerály
- éterické tělo je přístupné duchovním smyslům senzibilů, tuto životodárnou část sdílí člověk společně s rostlinami a živočichy
- třetí, astrální tělo, je nositelem potřeb a pocitů, je to vědomí sebe sama a člověk je sdílí pouze se zvířaty
- cílem antroposofie je vést lidstvo za pomocí meditace, četby duchovní literatury a studia snů k vyššímu poznání světa i sebe sama
- základem jejího učení o stvoření světa je podnět daný Ježíšem Kristem, který představuje střed veškerého duchovního dění
- antroposofie se zabývá mechanismy, které jdou až za hranice mystiky a esoteriky, z nichž vychází
- v německém Herdecke existuje dokonce antroposofická nemocnice a známe také antroposofickou pedagogiku, která je známější pod názvem waldorfská
- waldorfské školky a školy najdeme i v řadě měst v České republice, např.v Praze, Brně, Příbrami nebo v Semilech

Comments are closed.