RSS

Anima mundi

- latinský termín, označující duši světa – Paracelsus prostřednictvím tohoto výrazu vyjadřoval přesvědčení, že vše má svou duši a má ji tedy i svět jako celek
- tento názor označujeme jako panpsychismus. Panpsychisti byly v prvé řadě alchymisté, věřící na duši rostlin, minerálů i kovů
- hermetismus spojuje termín anima mundi s astrálním světlem

Comments are closed.