RSS

Anamnéza

- z řeckého anamnesis – připomenutí
- jev připomínání si událostí z předchozích vtělení nebo aktivity ducha mimo materiální tělo
- u osob, které nemají vyvinuté medijní schopnosti, se může vyskytnout následkem hypnózy, fyziologických poruch nebo poúrazového šoku

Comments are closed.