RSS

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg- švédský spisovatel a mystik žijící v letech 1688 až 1772
- o esoteriku se začal zajímat teprve ve svých 46 letech
- byl nejslavnějším badatelem světa duchů na základě vlastních zkušeností, v období před spiritismem
- syn švédského biskupa, talentovaný matematik, chemik, anatom, fyzik, fyziolog a kromě toho i zahradník, hudebník a básník, ovládající plynně jedenáct jazyků
- tento génius byl rovněž autorem četných memorand týkajících se financí, otázek vojenství, obchodu, hornictví a geologie
- jeho rozsáhlé vědomosti a vynikající organizátorské schopnosti dokázaly, že za zásluhy pro Švédské království v oblasti průmyslu obdržel šlechtický titul a stal se členem parlamentu


- důkladně prozkoumal nehmotný svět hlavně díky osobnímu poznání, což mu umožnily dobře rozvinuté jasnozřivé schopnosti a jiné druhy mediálnosti, ze kterých čerpal po celý život. Zakusil levitaci, symbolické vize, přímé kontakty s duchy a všechno to popsal v mnoha latinsky psaných dílech, prosycených hlubokou filozofií, ve které bylo mnoho hesel později upřesněných spiritisty
- tvrdil, že člověk si po smrti zachovává všechny své dovednosti, schopnosti, způsoby myšlení, víru a předsudky, korigované pouze zkušeností. Hovořil o odpovědnosti každé lidské bytosti za své činy a podtrhl možnost nápravy a satisfakce za křivdy spáchané na bližních
- prokazoval závislost mezi životem člověka na zemi a stavem jeho duše po smrti a potvrzoval tuto teorii příklady, které čerpal ze svých vizí a hlášení od manifestujících se duchů
- Swedenborgovi životopisci se zmiňují o jeho četných prorockých výrocích – kromě jiného předpovězení požáru ve Stockholmu a smrti cara Petra III. (1728-1762) – o slavné seanci v říjnu 1761, v jejímž průběhu se švédská královna jeho prostřednictvím kontaktovala se svým před třemi lety zemřelým bratrem
- Swedenborg jako první veřejně mluvil o možnosti komunikacemi s duchy, která, jak tvrdil, je každému přístupná, a tímto ohromným způsobem ovlivňoval život inteligence XVIII. a XIX. století: “Nevěřte mi jenom proto, že jsem uviděl nebe a peklo, že jsem rozmlouval s anděly. Věřte mi proto, že vám říkám totéž, co vám řekne vaše vědomí a intuice, pokud pozorně posloucháte jejich hlas.”

Comments are closed.